Skip to content

Zamówienia i Dostawa

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Kupującego dokonywanym podczas składania Zamówienia:
   1. wysyłką na krajowy adres podany przez Kupującego, za pośrednictwem dostawców usług pocztowych/kurierskich wskazanych na Stronie WWW Sklepu albo
   2. do odbioru w Punkcie Odbioru – w razie wyboru przez Kupującego opcji odbioru osobistego Towaru.
  2. Przyjęte do realizacji Zamówienia realizowane są według następujących zasad i w następujących terminach:
   1. w przypadku Zamówień z wysyłką – Zamówienie zostaje wysłane na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu, za pośrednictwem dostawcy usług kurierskich/pocztowych wybranego przez Kupującego z opcji dostawy podanych w trakcie procedury składania Zamówienia. Czas dostawy będzie wskazany w trakcie składania Zamówienia, z zastrzeżeniem lit. c) poniżej.
   2. w przypadku Zamówień z odbiorem osobistym w Punkcie Odbioru – Zamówienie zostanie przygotowane do odbioru w Punkcie Odbioru. Kupujący zostanie poinformowany o przygotowaniu Towaru do odbioru w formie korespondencji e-mail, SMSem lub telefonicznie Zamówienie będzie oczekiwać na Kupującego w Punkcie Odbioru,  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–12.30.
   3. Czas realizacji Zamówienia standardowo wynosi do 7 dni roboczych liczonych od chwili przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji, zgodnie z ust. 5.10. Regulaminu. W przypadku Zamówień Towaru spersonalizowanego według opcji przewidzianych przez Sprzedającego na Stronie WWW Sklepu bądź w razie wystąpienia innych ważnych przyczyn po stronie Sprzedającego, termin wysyłki Zamówienia może być wydłużony, co do zasady z 7 do 16 dni roboczych.
  3. Terminy określone w ust. 7.2 powyżej mogą ulec przedłużeniu, gdy ich koniec przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta) lub sobotę. Zamówienie zostanie wówczas zrealizowane najpóźniej następnego dnia roboczego.